Velg en side

Velkommen til SEVU-PPT nett!

Denne nettressursen som var knyttet til Utdanningsdirektoratets SEVU-PPT satsning i perioden 2014-2018, legges ned 01.01.2023. Fagstoff som lå i denne nettressursen, er dessverre ikke tilgjengelig lenger da avtaleperioden og prosjektet er avsluttet.

Utdanningsdirektoratet har derimot flere andre verktøy og ressurser for kvalitet- og kompetanseutvikling i PPT.

I tillegg til en egen side for PPT har Udir utviklet nye nettsider om spesialpedagogikk og tilrettelegging.

Udir har også utviklet kompetansepakken «Inkluderende praksis». PPT er på lik linje som barnehage og skole en konkret målgruppe i pakken, slik at innhold er tilpasset og i tråd med kartlagt kompetansebehov. Kompetansepakken har også eier- og lederstøtte med prosessveiledning og hjelp til systemarbeid.