Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling

For at et endringsarbeid skal føre til en bedre praksis, er det en forutsetning at en klargjør hvilke virkelighetsoppfatninger og forståelser som ligger til grunn for organisasjonens praksis. Læringsressursen understreker betydningen av at det etableres en arena for å reflektere over de utfordringene barnehagen og skolen står overfor, og hvor innsatsen bør rettes.

Videoforelesning: Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling, Rolf Fasting

Refleksjonsspørsmål til tema

Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling, Rolf Fasting

 1. Har PP-tjenesten klart å etablere seg som en «merkevare» ved organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehagene og skolene i din kommune? Hvor retter din PP-tjeneste oppmerksomheten og arbeidsinnsatsen?
 2. Hvordan kan vi skape en arena for å drøfte hverdagspraksis og de pedagogiske prinsippene som legges til grunn for denne?
Litteratur
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and
 • Psychological Measurement, 20, 37-4
  Fasting, R. B. (2015). PP-tjenesten en merkevare? Om tolkningsfellesskap og PPtjenestens rolle i barnehager og skoler. Psykologi i kommunen, 50 (6), s. 53-62.
 • Hislop, D. (2009). Knowledge management in organizations. Oxford: Oxford University
  Press.
 • Kotter, J.P. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail (Reprint 95204).
  Harvard Business Review, (March-April 1995), 57-67.
 • Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. In D. Cartwright (Ed.), Field Theory in Social
  Science. London: Social Science Paperbacks

Last ned PDF her.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler