Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Læringsressursen presenterer aksjonssløyfen som en modell for aksjonsforskning i praksis.

Videoforelesning: Aksjonsforskning og aksjonssløyfen, Rolf Fasting


Refleksjonsspørsmål til tema

Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Rolf Fasting

    1. Hvordan oppleves nå-situasjonen i barnehagene og skolene i din kommune?
    2. Hvordan ser du for deg en ønsket situasjon?
    3. Hva er utfordringene for å komme dit?
    4. Hvilke støttespillere finnes?
    5. Hva kan PP-tjenesten gjøre for å nærme seg ønsket situasjon?

Last ned samlet referanser til tema:

Referanser

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler