Overføring av læring fra lederutvikling

Ingunn Dahler Hybertsen, Førsteamanuensis NTNU, IPL og

Anne Sofie S. Samuelsen, Seniorrådgiver NTNU, IPL

Bidragene belyser to tilnærminger til ledelse, og hvordan ledelse kan læres. Videre presenteres en modell for læringsprosesser i lederutviklingsprogram, og diskuteres hvordan læringen kan overføres tilbake til PP-lederens hverdag.

Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen

Del 1.

Videoforelesning: Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen, del 1 Ingunn Dahler Hybertsen

Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen

Del 2.

Videoforelesning: Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen, del 2 Ingunn Dahler Hybertsen og Anne Sofie S. Samuelsen

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler