Overføring av læring fra lederutvikling

Ingunn Dahler Hybertsen, Førsteamanuensis NTNU, IPL og
Anne Sofie S. Samuelsen, Seniorrådgiver NTNU, IPL

Bidragene belyser to tilnærminger til ledelse, og hvordan ledelse kan læres. Videre presenteres en modell for læringsprosesser i lederutviklingsprogram, og diskuteres hvordan læringen kan overføres tilbake til PP-lederens hverdag.

Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen

Del 1.

Videoforelesning: Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen, del 1 Ingunn Dahler Hybertsen

Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen

Del 2.

Videoforelesning: Systematisk videreføring av læring fra videreutdanningen, del 2 Ingunn Dahler Hybertsen og Anne Sofie S. Samuelsen

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler