PP-lederens virkelighet

Del 1.

Her belyses lederen og PP-tjenestens mandat og myndighet på statlig og kommunalt nivå. Videre presenteres ulike tjenesteinterne organiseringsformer.

Videoforelesning: PP-lederens virkelighet - del 1, Anne Sofie S. Samuelsen

Refleksjonsspørsmål til del 1

PP-lederens virkelighet, del 1,Anne Sofie S. Samuelsen

  1. Hvordan kan du som PP-leder styrke din rolle internt?
  2. Hvordan kan du som leder styrke din og tjenestens rolle eksternt?
  3. Hvordan kan lederen legge til rett for at tjenesten styrker sitt omdømme i praksisfeltet?

PP-lederens virkelighet

Del 2.

Videoforelesning: PP-lederens virkelighet - del 2, Anne Sofie S. Samuelsen

Refleksjonsspørsmål til del 2

PP-lederens virkelighet, del 1,Anne Sofie S. SamuelsenStort arbeidspress, uforutsigbar tidsbruk, ledelse av systemrettet arbeid på individ- og systemnivå samt kompetanseutvikling er områder de fleste ledere i PP-tjenesten må forholde seg til.

  1. Velg ett av områdene og tenker over hvordan du ivaretar denne utfordringen i din tjeneste.
  2. Hvordan planlegger du å håndtere disse utfordringene eksternt og internt over tid?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler