PP-lederens arbeid med ekstern ledelse

Tema ledelse som relasjon og prosess dreier fokuset mer over på endringsprosesser, og betydningen av relasjoner i teamarbeid, for PP-lederens samarbeid eksternt, samt implementeringsarbeid i skole og barnehage. Det første bidraget setter søkelyset på ekstern ledelse.

Videoforelesning: PP-lederens arbeid med ekstern ledelse, Lars Arild Myhr

Refleksjonsspørsmål til tema

PP-lederens arbeid med ekstern ledelse,Lars Arild Myhr

Lokale forventninger til PPT:

 1. På hvilken måte er lovens oppdrag fortolket og oversatt lokalt for deres PP-tjeneste?
  • Hvem er oversetteren?
  • Hvor er oversettelsen beskrevet?
 2. Hvilke tolkningsfellesskap har PP-tjenesten knyttet til sine mål?
  • Kommunalt ledernivå
  • Ledere i barnehage og skole
  • Nettverk i kommunen
 3. I hvilken grad innretter deres PP-tjeneste sin virksomhet etter barnehagenes og skolenes prioriterte målsettinger?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler