PP-lederens arbeid med ekstern ledelse

Tema ledelse som relasjon og prosess dreier fokuset mer over på endringsprosesser, og betydningen av relasjoner i teamarbeid, for PP-lederens samarbeid eksternt, samt implementeringsarbeid i skole og barnehage. Det første bidraget setter søkelyset på ekstern ledelse.

Videoforelesning: PP-lederens arbeid med ekstern ledelse, Lars Arild Myhr

Refleksjonsspørsmål til tema

PP-lederens arbeid med ekstern ledelse,Lars Arild Myhr

Lokale forventninger til PPT:

 1. På hvilken måte er lovens oppdrag fortolket og oversatt lokalt for deres PP-tjeneste?
  • Hvem er oversetteren?
  • Hvor er oversettelsen beskrevet?
 2. Hvilke tolkningsfellesskap har PP-tjenesten knyttet til sine mål?
  • Kommunalt ledernivå
  • Ledere i barnehage og skole
  • Nettverk i kommunen
 3. I hvilken grad innretter deres PP-tjeneste sin virksomhet etter barnehagenes og skolenes prioriterte målsettinger?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler