Grow – brukt på individ- og teamnivå

GROW er et verktøy man kan benytte seg av i arbeid med å utvikle seg selv som leder, både i relasjon til enkeltindivider og i utvikling av team.

GROW – i samtale med enkeltmedarbeidere

Videoforelesning: GROW – i samtale med enkeltmedarbeidere, Ingrid Wibe

Refleksjonsspørsmål til video 1

GROW – i samtale med enkeltmedarbeidere, Ingrid Wibe

  1. Hvilke konkrete samtaler vil du kunne bruke GROW-modellen på fremover?
  2. Hvordan vil dette kunne utvikle din ledelse i ditt arbeid som leder?

GROW – i samtale med teamet

Videoforelesning: GROW – i samtale med teamet, Ingrid Wibe

Refleksjonsspørsmål til video 2

GROW – i samtale med teamet, Ingrid Wibe

  1. Hvilke konkrete møter med teamet vil du kunne bruke GROW-modellen på fremover?
  2. Hvordan vil dette kunne utvikle din ledelse av ditt team?
  3. Hvilke konkrete utfordringer opplever du som leder når du har møter med ditt team?
  4. Hvordan tror du at du kan møte disse utfordringene bedre ved bruk av GROW som møtestruktur?

Grow – i arbeid med mål.

Om å utforme mål, og om å følge opp.

Videoforelesning: GROW – i arbeid med mål, Ingrid Wibe

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler