Endring og endringshistorie

Med utgangspunkt i verktøyene GROW og DISC tar Ingrid Wibe et ledelsesperspektiv på tema endring i PP-tjenesten. Hun går inn på formidling og «oversettelse» av leders budskap, hvordan skape forutsetninger for at medarbeidere tar avstand, hvordan man kan forebygge unødig motstand og hvordan endringer kan implementeres i den daglige virksomhet.

Videoforelesning: Endring og endringshistorier, Ingrid Wibe

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler