DiSC – lederutviklingsverktøy

DiSC er en personlighetstest for vurdering av sosial kompetanse og relasjonelle ferdigheter. Testen kan anvendes som et verktøy for å forbedre teamarbeid og kommunikasjon i en organisasjon.

Videoforelesning: DiSC – lederutviklingsverktøy, Ingrid Wibe

Refleksjonsspørsmål til tema

DiSC – lederutviklingsverktøy, Ingrid Wibe

  1. Hvor vil du som leder plassere deg selv i DISK-modellen?
  2. Se for deg en konkret medarbeider eller en samarbeidspartner du jobber mye sammen med og som du kommuniserer godt med:
    • Er dette en medarbeider som du tror har lik DISK-profil som deg selv? Eller er det en medarbeider som er forskjellig fra deg i forhold til DISK?
    • Hvordan ser du for deg at du som leder – med din DISK-profil – kan forsterke denne gode kommunikasjonene du her beskriver?
    • Bruk DISK-modellen når du besvarer spørsmålet.
  3. Om det oppstår vanskelig kommunikasjon mellom deg som leder og en medarbeider eller en samarbeidspartner, hva kan du med din DISK-profil gjøre for å bedre kommunikasjonen?Bruk DISK-modellen som bakteppe når du besvarer spørsmålet.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler