DiSC – lederutviklingsverktøy

DiSC er en personlighetstest for vurdering av sosial kompetanse og relasjonelle ferdigheter. Testen kan anvendes som et verktøy for å forbedre teamarbeid og kommunikasjon i en organisasjon.

Videoforelesning: DiSC – lederutviklingsverktøy, Ingrid Wibe

Refleksjonsspørsmål til tema

DiSC – lederutviklingsverktøy,Ingrid Wibe

  1. Hvor vil du som leder plassere deg selv i DISK-modellen?
  2. Se for deg en konkret medarbeider eller en samarbeidspartner du jobber mye sammen med og som du kommuniserer godt med:
    • Er dette en medarbeider som du tror har lik DISK-profil som deg selv? Eller er det en medarbeider som er forskjellig fra deg i forhold til DISK?
    • Hvordan ser du for deg at du som leder – med din DISK-profil – kan forsterke denne gode kommunikasjonene du her beskriver?
    • Bruk DISK-modellen når du besvarer spørsmålet.
  3. Om det oppstår vanskelig kommunikasjon mellom deg som leder og en medarbeider eller en samarbeidspartner, hva kan du med din DISK-profil gjøre for å bedre kommunikasjonen?Bruk DISK-modellen som bakteppe når du besvarer spørsmålet.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler