De vanskelige samtalene

Her bruker Ingrid Wibe både verktøyene GROW og DISC som grunnlag for å arbeide med forståelse av, og håndtering av den vanskelig samtalen. Hun går mellom annet inn på hvordan ulike personlighetstrekk virker inn på samtalens forløp, og presenterer samtaleteknikker som kan være hensiktsmessige i de vanskelige samtalene.

Videoforelesning: De vanskelige samtalene, Ingrid Wibe

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler