De vanskelige samtalene

Her bruker Ingrid Wibe både verktøyene GROW og DISC som grunnlag for å arbeide med forståelse av, og håndtering av den vanskelig samtalen. Hun går mellom annet inn på hvordan ulike personlighetstrekk virker inn på samtalens forløp, og presenterer samtaleteknikker som kan være hensiktsmessige i de vanskelige samtalene.

Videoforelesning: De vanskelige samtalene, Ingrid Wibe

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler