Muligheter og utfordringer

I PPTs arbeid med læringsmiljøet i barnehage og skole.

Evelyn Ovesen samtaler her med Lise Mette Lie, leder av PP-tjenesten i Vestre Toten om hvordan PP-tjenesten kan understøtte utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skole.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler