Muligheter og utfordringer

I PPTs arbeid med læringsmiljøet i barnehage og skole.

Evelyn Ovesen samtaler her med Lise Mette Lie, leder av PP-tjenesten i Vestre Toten om hvordan PP-tjenesten kan understøtte utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skole.

 

Samtale: Gode læringsmiljø, Evelyn Ovesen & Lise Mette Lie

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler