Muligheter og utfordringer

I PPTs arbeid med læringsmiljøet i barnehage og skole.

Evelyn Ovesen samtaler her med Lise Mette Lie, leder av PP-tjenesten i Vestre Toten om hvordan PP-tjenesten kan understøtte utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skole.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler