Hva er RVTS?

Her gis en presentasjon av RVTS-Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging eksemplifisert ved RVTS Nord.

Videoforelesning: Hva er RVTS?, Dagfinn Sørensen

Refleksjonsspørsmål til tema

Hva er RVTS? Dagfinn Sørensen

  1. Hva vet du/dere om RVTS i egen region?
  2. Finn fram til den regionale nettsiden.
  3. Er det områder RVTS arbeider med og / eller har spesialkunnskap på som er av spesiell interesse for deg og / eller ditt PPT kontor?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler