Etnisk mangfold i skolen

Problemstillinger og utfordringer knyttet til etnisk og kulturelt mangfold i skolen.

Bidraget tar opp problemstillinger og utfordringer knyttet til etnisk og kulturelt mangfold i skolen.

Videoforelesning: Etnisk mangfold i skolen, Carla Chinga Ramirez

Interkulturell kommunikasjon

Forståelse i samhandling med mennesker fra andre kulturer, sosiale og etniske bakgrunner.

Tema i dette bidraget er forståelse i samhandling med mennesker fra andre kulturer, og med annen sosiale og etniske bakgrunn enn den norske.

Videoforelesning: Interkulturell kommunikasjon, Carla Chinga Ramirez

 

 

Refleksjonsspørsmål til tema

Etnisk mangfold i skolen, og interkulturell kommunikasjon, Carla Chinga-Ramirez

  1. Hvordan påvirker en kollektivistisk, gruppeorientert oppdragelse selvforståelsen hos ikke-vestlige minoritetselever?
  2. Hvilke konsekvenser får en gruppeorientert oppdragelse for hvordan en ikke-vestlig minoritetselev forstår den norske skolen?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler