Etnisk mangfold i skolen

Problemstillinger og utfordringer knyttet til etnisk og kulturelt mangfold i skolen.

Bidraget tar opp problemstillinger og utfordringer knyttet til etnisk og kulturelt mangfold i skolen.

Videoforelesning: Etnisk mangfold i skolen, Carla Chinga Ramirez

Interkulturell kommunikasjon

Forståelse i samhandling med mennesker fra andre kulturer, sosiale og etniske bakgrunner.

Tema i dette bidraget er forståelse i samhandling med mennesker fra andre kulturer, og med annen sosiale og etniske bakgrunn enn den norske.

Videoforelesning: Interkulturell kommunikasjon, Carla Chinga Ramirez

 

 

Refleksjonsspørsmål til tema

Etnisk mangfold i skolen, og interkulturell kommunikasjon, Carla Chinga-Ramirez

  1. Hvordan påvirker en kollektivistisk, gruppeorientert oppdragelse selvforståelsen hos ikke-vestlige minoritetselever?
  2. Hvilke konsekvenser får en gruppeorientert oppdragelse for hvordan en ikke-vestlig minoritetselev forstår den norske skolen?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler