Sakkyndighet og forvaltning

Dette bidraget omhandler sakkyndighet og forvaltning. Del 1 omhandler sakkyndighet og forvaltning knyttet til spesialpedagogisk hjelp for bar før opplæringspliktig alder, og del 2 omhandler sakkyndighet og forvaltning knyttet til spesialundervisning i grunnopplæringen. Bargel berører mellom annet formål, sakkyndighetsmandat, og selve sakkyndighetsarbeidet.

 

Sakkyndighet og forvaltning knyttet til barnehage:

Videoforelesning: Sakkyndighet og forvaltning – del 1 , Helen Lovise Bargel

Refleksjonsspørsmål

Sakkyndighet og forvaltning.

Spesialpedagogisk hjelp. Helen L. Bargel

  1. Reflekter over betydningen for PP-tjenestens arbeid med sakkyndig vurdering å ha utgangspunkt i Formålet med barnehagen og Formålet med den spesialpedagogiske hjelpen.
  2. Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets presiseringer av PP-tjenestens sakkyndighetsmandat, reflekter over behovet for tiltak for å etterleve presiseringene i egen PP-tjeneste over tid.
  3. Drøft utfordringene for PP-tjenesten når det gjelder informasjonsinnhenting og vurdering av om en kan hjelpe på barnets behov innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

 

Sakkyndighet og forvaltning knyttet til skole:

Videoforelesning: Sakkyndighet og forvaltning – del 2 , Helen Lovise Bargel

Refleksjonsspørsmål

Sakkyndighet og forvaltning.

Spesialundervisning. Helen L. Bargel

  1. Reflekter over betydningen for PP-tjenestens arbeid med sakkyndig vurdering å ha utgangspunkt i Formålet med opplæringen.
  2. Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets presiseringer av PP-tjenestens sakkyndighetsmandat, reflekter over behovet for tiltak for å etterleve presiseringene i egen PP-tjeneste over tid.
  3. Drøft utfordringene for PP-tjenesten når det gjelder informasjonsinnhenting og vurdering av om en kan hjelpe på barnets vansker i den ordinære opplæringen.

 

Refleksjon over kvalitetskriterier:

Videoforelesning: Sakkyndighet og forvaltning – del 2 , Helen Lovise Bargel