Fagartikler relatert til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Her finner du lenker til publiserte fagartikler med tilknytning til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Om etablering av skolepsykologisk kontor

Om etablering av skolepsykologisk kontor i Bodø med påfølgende pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT-Salten

En samtale med psykolog og tidligere leder, Thorbjørn Lauritsen v/ Gisle Johnsen:

“What do I Share?”

“What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling,

Liv Heidi Mjelve, Inger Ulleberg & Kristin Vonheim

The Norwegian Educational Psychological Service

The Norwegian Educational Psychological Service: A systematic review of research from the period 2000 – 2015,

Torill Moen, Marit Rismark, Anne Sofie Samuelsen og Astrid M. Sølvberg

PDF versjon, Vedlegg: Table 1

“Med rom for alle”

“Med rom for alle” Kvalitetssikring av spesialundervisning I Lillehammerskolen,

Hege Knudsmoen, Hilde Forfang og Thomas Nordahl

Individet i et systemperspektiv

Individet i et systemperspektiv; Sakkyndighetsarbeid i PPT,

Anne Sofie Samuelsen og Helen Bargel

Individ- eller systemfokus i Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

Individ- eller systemfokus i Pedagogisk-Psykologisk tjeneste. Problemstillinger i masteroppgaver,

Jarle Sjøvoll

SEVU-PPT – Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten?

SEVU-PPT – Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten?,

Øystein Lund

PP-tjenesten en merkevare?

PP-tjenesten en merkevare? Om tolkningsfellesskap og PP-tjenestens rolle i barnehager og skoler,

Rolf. B. Fasting