Fagartikler relatert til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Her finner du lenker til publiserte fagartikler med tilknytning til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Om etablering av skolepsykologisk kontor i Bodø med påfølgende pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT-Salten
En samtale med psykolog og tidligere leder, Thorbjørn Lauritsen v/ Gisle Johnsen

PDF versjon

“What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling
Liv Heidi Mjelve, Inger Ulleberg & Kristin Vonheim

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1527396 

The Norwegian Educational Psychological Service: A systematic review of research from the period 2000 – 2015
Torill Moen, Marit Rismark, Anne Sofie Samuelsen og Astrid M. Sølvberg

“Med rom for alle” Kvalitetssikring av spesialundervisning I Lillehammerskolen.
Hege Knudsmoen, Hilde Forfang og Thomas Nordahl

https://utdanningsforskning.no/artikler/med-rom-for-alle-kvalitetssikring-av-spesialundervisning-i-lillehammerskolen/

Individet i et systemperspektiv; Sakkyndighetsarbeid i PPT
Anne Sofie Samuelsen og Helen Bargel

http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2018/06/Samuelsen-Bargel-individet.pdf

Individ- eller systemfokus i Pedagogisk-Psykologisk tjeneste. Problemstillinger i masteroppgaver.
Jarle Sjøvoll

http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2017/06/Jarle-Sj%C3%B8voll-individ-6-2015.pdf

SEVU-PPT – Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten?
Øystein Lund

http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2017/06/%C3%98ystein-Lund-6-2015.pdf

PP-tjenesten en merkevare? Om tolkningsfellesskap og PP-tjenestens rolle i barnehager og skoler.
Rolf. B. Fasting

http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2017/06/Rolf-B.-Fasting-6-2015.pdf