Lenkesamling relatert til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Her finner du lenker med tilknytning til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Om PP-tjenesten

Utdanningsdirektoratet har samlet en rekke digitale ressurser om og for PP-tjenesten

Om å snakke med barn

Om å snakke med barn
RVTS har utviklet et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

Om fagfornyelsen

Her er informasjon om nye lærerplaner i kunnskapsløftet og om evaluering av fagfornyelsen.

Gå til fagfonyelsen
Gå til fagfornylsen overordnet del

Om overordnet del av læreplanverket

Her er en video fra Utdanningsdirektoratet om overordnet del av læreplanverket

Om tema dybdelæring

Her er en video fra Utdanningsdirektoratet om tema dybdelæring

Om overordnet del av opplæringsloven

Om Sakkyndighet og forvaltning

1. Ordforklaring og roller – spesialundervisning
2. Sakkyndig vurdering av elevenes behov – fase 3

Veilederen

1. Veilederen Spesialpedagogisk hjelp
2. Veilederen Spesialundervisning

Om Kvalitetskriteriene

Kvalitetskriterium i PP-tenesta: