Lenkesamling relatert til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Her finner du lenker med tilknytning til PP-tjenesten og SEVU-PPT

Om PP-tjenesten

Utdanningsdirektoratet har samlet en rekke digitale ressurser om og for PP-tjenesten

Høringsforslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven på høring. Forslaget til ny opplæringslov er ment å erstatte dagens opplæringslov, og forslaget til endringar i friskoleloven skal sikre god sammenheng mellom de to lovene.

Om overordnet del av opplæringsloven

Om overordnet del av læreplanverket

Her er en video fra Utdanningsdirektoratet om overordnet del av læreplanverket

Om fagfornyelsen

Her er informasjon om nye lærerplaner i kunnskapsløftet og om evaluering av fagfornyelsen.

Gå til fagfonyelsen
Gå til fagfornylsen overordnet del

Veilederen

1. Veilederen Spesialpedagogisk hjelp
2. Veilederen Spesialundervisning

Om Sakkyndighet og forvaltning

1. Ordforklaring og roller – spesialundervisning

2. Sakkyndig vurdering av elevenes behov – fase 3

Om Kvalitetskriteriene

Kvalitetskriterium i PP-tenesta:

Om tema dybdelæring

Her er en video fra Utdanningsdirektoratet om tema dybdelæring