Kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Helen Lovise Bargel presenterer kvalitetskriteriene for PP-tjenesten.

Videoforelesning: Kvalitetskriteriene for PP-tjenesten, Helen Lovise Bargel

Refleksjonsspørsmål

Kvalitetskriterier for PP-tjenesten.

Helen L. Bargel

  1. På hvilke måter kan kvalitetskriteriene i PP-tjenesten brukes for å bidra til utvikling av tjenesten?
  2. Er kvalitetskriteriene i PP-tjenesten innarbeidet i din kommune/ fylkeskommune? Hvis ikke, hvem gjør hva for at så skjer og på hvilken måte?

Refleksjon omkring hvordan kvalitetskriteriene kan forstås og anvendes.

Helen Lovise Bargel og Ingrid Morken reflekterer sammen omkring hvordan kvalitetskriteriene kan forstås og hvordan de kan anvendes.

Videoforelesning: Refleksjon omkring hvordan kvalitetskriteriene kan forstås og anvendes, Helen Lovise Bargel og Ingrid Morken