Systemrettet arbeid i PPT

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten. I dette bidraget er fire profilerte fagpersoner innen feltet bedt om å reflektere omkring begrepet systemrettet arbeid. Moen, Heusstätter Sarromaa, og Fylling gjør dette gjennom tekst og Kvello gjennom en video.

Fra kaos til systemrettet arbeid

Ved Professor Rune Sarromaa Hausstätter, Høyskolen i Lillehammer

 

Last ned som PDF

 

… auka fokus på systemretta arbeid i PPT

Ved Torill Moen, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

 

Last ned som PDF

 

Systemrettet arbeid i lokal kontekst

Ved Ingrid Fylling, Førsteamanuensis, Nord Universitet

 

Last ned som PDF

 

Videoforelesning: Systemrettet arbeid i PPT, Øyvind Kvello